Política de cookies

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar la teva navegació amb fins estadístics. Per consultar més informació visita la nostra pàgina de Política de cookies

Política de cookies

Les preferències de la coolkies han estat guardades correctament.
MENU
CA|ES
USER

Accedir a un CFGM

Pàgines vinculades

Mostra els CFGM que registren millors indicadors de demanda i ocupació...

Et pot interessar

La primera preinscripció, del 12 al 18 d'abril

El primer període de preinscripció de Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) per al curs 2023-2024 serà del 12 al 18 d'abril per als alumnes amb continuïtat d'escolarització, entre els quals es compten els que estiguin cursant 4t d'ESO i els de 1r de Batxillerat que vulguin reconduir el seu itinerari formatiu.


Primer període de preinscripció entre el 12 i el 18 d'abril


A banda dels estudiants que estiguin cursant 4t d'ESO o 1r de batxillerat, també podran presentar la sol·licitud dins d'aquest període:

 • Aquells que estiguin cursant o hagin cursat el Graduat d'Educació Secundària Obligatòria (GESO) en una escola d'adults; els que provinguin d'un Programa de Qualificació Professional Inicial (PQPI) o de la Formació Professional Bàsica, i els que estiguin cursant o hagin cursat un Cicle Formatiu de Grau Bàsic.
 • L'alumnat que hagi cursat o estigui cursant un Programa de Formació i Inserció (PFI), el Curs de formació per a l'accés a CFGM (CAM), el que hagi superat o estigui inscrit a la Prova d'accés a CFGM i el que tingui altres requisits d'accés i que durant aquest 2023 compleixi, com a màxim, 18 anys.

Segon període de preinscripció entre el 9 i el 15 de maig


Del 9 al 15 de maig s'obrirà un nou període de preinscripció per a la resta de l'alumnat, en el qual podrà participar:

 • El que hagi obtingut el graduat d'ESO l'any anterior o que estigui cursant 4t d'ESO o 1r de Batxillerat i que no hagi participat en el procés de preinscripció anterior o no hi hagi estat admès
 • El que hagi superat un PQPI o un programa d'FP Bàsica o que hagi superat o estigui cursant un Cicle Formatiu de Grau Bàsic i que no hagi participat en el procés anterior o no hi hagi estat admès
 • El que hagi cursat o estigui cursant un PFI o el CAM, o que hagi superat o estigui inscrit a la Prova d'accés a CFGM o tingui altres requisits d'accés i sigui major de 18 anys, i també els menors de 18 anys o que compleixin els 18 durant el 2023, que no hagin participat en el procés anterior o no hi hagin estat admesos
 • L'alumnat no esmentat en cap dels apartats anteriors que tingui els requisits d'accés fixats per la normativa però que no reuneixi les condicions per presentar la sol·licitud en el període reservat per a l'alumnat amb continuïtat d'escolartizació.

Reserva de places per a l'alumnat amb continuïtat d'escolarització


Segons les vies d'accés, es fixen les reserves de places següents:

 • Alumnat que està cursant 4t d'ESO (70% de les places)
 • Provinents d'un PQPI o de l'FP Bàsica (20% de les places)
 • Els que han fet un PFI, la Prova d'accés o el Curs d'accés a CFGM (CAM) o tenen altres requisits i durant aquest any fan com a màxim 18 anys (10% de les places)
  Per inscriure's a la Prova d'accés, cal tenir almenys 17 anys o fer-los el 2023, i no tenir ni el graduat d'ESO ni haver cursat un PFI ni el Curs específic d'accés a CFGM (CAM) ni l'FP Bàsica o un PQPI.

Reserva de places per a la resta de l'alumnat


Poden participar en el procés els següents col·lectius:

 • Els que ja tenen el títol d'ESO o estan cursant 4t però no han participat en el procés anterior o no han estat admesos 

  En aquest col·lectiu s'inclouen, entre d'altres, els alumnes procedents de 1r de Batxillerat que han abandonat els estudis i que volen optar a un cicle formatiu de grau mitjà i els que procedeixen de les escoles d'adults.

 • Els que ja han superat un PQPI o una FP Bàsica i que no hagin participat en el procés anterior o no hagin estat admesos 

 • Els que accedeixen amb un PFI, el CAM o la Prova d'accés o que tinguin altres requisits d'accés i siguin majors de 18 anys i que no hagin participat en el procés anterior o no hagin estat admesos

Si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen entre les altres vies de forma proporcional.

Criteris de prioritat


S'estableixen els següents criteris de prioritat per ordenar les sol·licituds:

 • Accés amb el graduat d'ESO

  Les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació mitjana de l'ESO (o estudis equivalents).

  Si en el moment de la preinscripció l'alumne no ha finalitzat 4t d'ESO, la nota s'obtindrà de la mitjana de les qualficacions finals de 1r a 3r d'ESO.

 • Accés amb un PQPI o havent cursat FP Bàsica

  Les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació mitjana dels estudis.

 • Accés des d'un PFI, la Prova d'accés o el CAM

  Les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació mitjana obtinguda al Curs específic d'accés o a la Prova d'accés o al PFI.

Les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen, en cada cas, a partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Explora