Política de cookies

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar la teva navegació amb fins estadístics. Per consultar més informació visita la nostra pàgina de Política de cookies

Política de cookies

Les preferències de la coolkies han estat guardades correctament.
MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis, que s'imparteixen íntegrament en anglès, pretenen formar professionals que coneguin els aspectes bàsics i aplicats de l'economia i de l'organització empresarial. Els titulats adquiriran habilitats per seleccionar i gestionar la informació, identificar oportunitats de creixement i de mercat, assignar recursos dins de les organitzacions, motivar les persones i equips de treball, alinear-se amb els objectius proposats i avaluar-ne els resultats.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

10,022

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 10,434
 • 2021-22: 10,898
 • 2020-21: 10,146
 • 2019-20: 9,278
 • 2018-19: 8,650
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 9,052
 • 2021-22: 10,622
 • 2020-21: 9,246
 • 2019-20: 8,978
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU 2024

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Física, Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci, Geografia, Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials i Química.

Oferta de 1r curs 2023-24

70 places

Demanda en 1a opció 2023-24

94 sol·licituds

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 17,69 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.202 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 3 terminis sense cap recàrrec si es formalitza abans del 31 d’octubre. El 30% dels crèdits matriculats, més l’import dels serveis administratius, s’ha de pagar quan es formalitza la matrícula. Un altre 30%, a partir del 15 de novembre, i el 40% restant, a partir del 20 de desembre.

Idioma en el qual s'imparteix

Anglès

Horari

Torn de matí

Perfil d'ingrés recomanat

 • És recomanable que l'estudiant mostri interès per conèixer i comprendre el món de l'empresa i la realitat econòmica i que tingui esperit emprenedor. També és important que sigui un alumne amb facilitat per a les matemàtiques.
   
 • D'altra banda, és molt aconsellable que acrediti el nivell d'anglès B2 del Marc Comú Europeu de Referència o equivalent, si bé no s'ha de superar cap prova específica de nivell de competència lingüística en llengua anglesa per poder accedir al grau.

Curs zero

La universitat ofereix cursos optatius que s'imparteixen al setembre i afavoreixen l'aprenentatge de les matemàtiques.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se de 60 crèdits (30 en la modalitat a temps parcial).
 • Per passar a segon curs, cal tenir aprovats 12 crèdits de primer.
 • Cal superar com a mínim 30 crèdits en els dos primers anys acadèmics per poder continuar els estudis.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques o obligatòries no superades en el curs anterior. Si després de matricular-se tres cops d'una assignatura no s'aconsegueix aprovar-la, l'estudiant tindrà una última oportunitat a través d'una matrícula extraordinària.
 • Els alumnes disposen com a màxim de 7 anys per completar els estudis (11 en la modalitat a temps parcial).

Estudis relacionats