MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest grau pretén formar professionals que puguin desenvolupar la seva tasca educativa de manera integrada (atenent al desenvolupament físic, social, afectiu i intel·lectual de l'alumnat) en l'etapa de 6 a 12 anys.

S'ofereixen 3 itineraris:
Educació especial, Educació física, Llengua estrangera: anglès.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Històric de notes de tall de Juliol
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • :
Prova d'aptitud (PAP) o d'admissió

A partir del curs 2024-2025, abans d'accedir al grau o bé durant el primer any dels estudis, s'ha de superar la Prova d'Aptitud Personal (PAP) en Educació que organitza la Generalitat.

 • L'examen consisteix en la realització de dos exercicis per escrit. El primer avalua la comprensió lectora, la capacitat de síntesi, l'expressió escrita i el domini de la llengua, i el segon mesura la competència logicomatemàtica.
 • Els exercicis són els mateixos per a tots els estudiants, sense opcionalitat.
 • Per aprovar la PAP, entre l'examen de competències lingüístiques i el de matemàtiques s'ha d'obtenir una mitjana de 5. I per poder fer mitjana es requereix una qualificació mínima de 4 en cadascuna de les dues proves.

Exàmens de les últimes convocatòries

Calendari de la PAP d'Educació
Exàmens de la convocatòria extraordinària: dijous 18 de juliol del 2024. Matrícula: entre el 12 i el 20 de juny.
La matrícula es fa a través del Portal d'accés a la universitat de la Generalitat. El preu, sense bonificacions, és de 110 euros.
Exàmens de la convocatòria ordinària: abril del 2025. La matrícula es fa al febrer.

UIC Barcelona ofereix un curs en línia per preparar la PAP.

Amb independència de la PAP i la Selectivitat, caldrà que superis les proves d'admissió (en línia) als graus de la UIC per poder ser admès. Consten de 5 apartats. Segons la titulació que triïs, t'hauràs d'examinar d'uns o d'altres:

 • Cultura general
 • Psicotècnic
 • Anglès
 • Prova específica
 • Entrevista

Oferta de 1r curs 2024-25

90 places

Matrícula 2023-2024

48 matriculats

Preu del 1r curs

El preu de cada crédit és de 123 ¤

El cost total d'un 1r curs complet és de 7.680 ¤

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (70%)
 • Castellà (20%)
 • Anglès (10%)

Horari

Matí.

Normativa de permanència

 • Els estudiants han de superar un 60% dels crèdits en què s'han matriculat a 1r curs per poder passar a 2n. 
 • Cap estudiant pot romandre més de tres anys a la UIC sense haver aprovat 60 crèdits de formació bàsica.
 • L'estudiant es pot matricular un màxim de dues vegades d'una mateixa assignatura.
 • Les normes de permanència per als estudiants amb necessitats educatives especials s'establiran en l'adaptació curricular corresponent.

Estudis relacionats