MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest grau, que s'imparteix íntegrament en anglès, pretén formar nous gestors experts en comunicació global fent especial èmfasi en la comunicació corporativa i les relacions públiques, l'empresa i el màrqueting, les noves tecnologies, les humanitats i les ciències socials, així com en els idiomes més internacionals (anglès, xinès, francès, àrab i castellà).

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Històric de notes de tall de Juliol
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • :
Prova d'aptitud (PAP) o d'admissió

Per accedir a primer curs, cal acreditar un nivell  equivalent al B2 complet del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa i tenir aprovada la selectivitat (promig de Batxillerat i PAU, només el bloc general). Si d'aquesta prova s'obté una qualificació de 7 o superior (només del bloc general), l'accés serà directe, supeditat a les places disponibles. En cas contrari, caldrà superar una prova d'accés, que consta de:

 • Test d'actualitat internacional i de coneixements bàsics d'empresa i comunicació
 • Redacció temàtica en anglès
 • Entrevista en anglès
 • Prova de nivell d'anglès (obligatòria en qualsevol cas)

Per elaborar la llista d'admesos se seguirà l'ordre de matriculació (es pot fer la prova d'accés pròpia de Blanquerna i fer una matrícula condicionada a superar després la selectivitat, el CFGS o la via d'accés corresponent).

Oferta de 1r curs 2024-25

60 places

Preu del 1r curs

El preu de cada crédit és de 193,12 ¤

El cost total d'un 1r curs complet és de 11.687 ¤

Facilitats de pagament i ajuts

El 50% del preu dels crèdits matriculats es paga en el moment de la inscripció. El 50% restant es satisfà en 9 mensualitats.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Anglès (100%)

Horari

De dilluns a divendres, de 8 a 14 hores,

Perfil d'ingrés recomanat

 • L'estudiant ha de demostrar uns coneixements suficients del seu entorn social, polític, econòmic i cultural, fer un seguiment de l'actualitat i tenir un bon nivell de comprensió del context en el què viu. També és recomanable que mostri interès pel món de la comunicació i els seus diversos mitjans.
   
 • És important que tingui un bon nivell d'expressió  -tant oral com escrita- en les llengües en què ha estat escolaritzat i capacitat de comprensió textual.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se de 60 crèdits (30 com a mínim en la modalitat a temps parcial).
 • Cal superar com a mínim el 25% dels crèdits matriculats en cada curs per poder continuar els estudis.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques o obligatòries no superades en l'any anterior.

Estudis relacionats