MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest grau pretén formar experts en el disseny, la restauració i rehabilitació d'edificis i el seu entorn urbà, en urbanisme, paisatgisme, disseny d'interiors i detalls constructius i en el càlcul i el disseny d'estructures i d'instal·lacions.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Accés des de CFGS

Durada

5 anys (300 ECTS)

Històric de notes de tall de Juliol
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • :
Oferta de 1r curs 2024-25

80 places

Preu del 1r curs

El cost total d'un 1r curs complet és de 14.220 ¤

Facilitats de pagament i ajuts

 • L'import de la matrícula es pot pagar en una sola quota anual, en dues (amb un recàrrec de 30 euros en concepte de gestió), en tres (60 euros) o en nou (160).
 • Beques

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (70%)
 • Castellà (20%)
 • Anglès (10%)

Horari

De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores i pràctiques algunes tardes.

Perfil d'ingrés recomanat

 • L'estudiant ha de ser curiós i incisiu en l'adquisició de nous coneixements, i també tenaç i rigorós a l'hora de proposar transformacions que millorin qualsevol plataforma d'activitat humana.

Normativa de permanència

 • Els estudiants que en el seu primer curs acadèmic no aprovin 18 crèdits ECTS matriculats (no convalidats) entre les convocatòries de juny i setembre, hauran de deixar els estudis. La Junta d'Avaluació aplicarà aquesta normativa valorant el progrés de l'alumne i el seu rendiment acadèmic.
   
 • L'alumne ha de superar la totalitat de les matèries del primer curs en dos anys. En cas contrari, la Junta d'Avaluació es podrà pronunciar sobre la seva continuïtat.
   
 • Pel que fa a l'accés a segon curs, els estudiants de primer que no hagin superat un mínim de 30 crèdits només podran repetir les assignatures pendents de primer curs.
   
 • En cas de no haver aprovat la totalitat d'assignatures de primer curs, però sí un mínim de 30 o més crèdits, el nombre màxim de crèdits que un alumne podrà cursar (entre els de primer i els de segon curs) serà igual al nombre de crèdits que hagi superat el primer any.
   
 • Caldrà que l’estudiant superi l'assignatura Fonaments de Projectes en dos anys. En cas contrari, la Junta d'Avaluació es podrà pronunciar sobre la seva continuïtat.

Estudis relacionats