MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis, que a la UVic reben el nom de Mestre d'Educació Infantil, pretenen formar professionals de l'educació capacitats per desenvolupar la seva activitat en l'etapa educativa de 0 a 6 anys.

S'ofereixen 4 itineraris:
Educació inclusiva i atenció a la diversitat, Llengua anglesa, Cultura i llenguatges de la infància i Educació musical.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

5,000

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 5,000
 • 2021-22: 5,000
 • 2020-21: 5,000
 • 2019-20: 5,000
 • 2018-19: 5,000
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

5,000

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 5,000
 • 2021-22: 5,000
 • 2020-21: 5,000
 • 2019-20: 5,000
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Anàlisi Musical, Arts Escèniques, Biologia, Ciències Generals, Dibuix Artístic, Física, Fonaments Artístics, Geografia, Geologia i Ciències Ambientals, Història de la Música i de la Dansa, Llengua i Cultura Gregues, Llengua i Cultura Llatines, Història de l'Art, Literatura Castellana, Literatura Catalana, Literatura Dramàtica, Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials i Química.

Prova d'aptitud (PAP) o d'admissió

La UVic-UCC ha deixat de demanar, a partir del curs 2024-2025, la superació de la Prova d'Aptitud Personal (PAP) en Educació Infantil com a requisit indispensable per accedir a aquest grau. Així i tot, l'alumnat que vulgui cursar la titulació s'ha de presentar a la PAP, però, si no l'aprova, se li ofereix la possibilitat de superar-la en el transcurs dels estudis.

Oferta de 1r curs 2024-25

70 places

Demanda en 1a opció 2023-24

15 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

18 matriculats

Preu del 1r curs

El preu de cada crédit és de 86,20 ¤

El cost total d'un 1r curs complet és de 5.473 ¤

Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en dos terminis: el 50% immediatament després de formalitzar-la i l’altre 50% l’1 de desembre.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (87%)
 • Anglès (13%)

Horari

Torn de matí. En el període de pràctiques l'horari pot ocupar la jornada completa.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de nou accés s'han de matricular a primer curs de 60 crèdits ECTS. En els cursos posteriors, hauran de fer-ho de més de 36 i d'un màxim de 75. Pel que fa als ensenyaments impartits a temps parcial, es podran matricular d'un mínim de 18 crèdits i d'un màxim de 36 en tots els cursos.
 • L'estudiant podrà ser desvinculat dels estudis en els supòsits següents:
  • Quan no superi durant tres anys acadèmics, o bé durant dos anys consecutius, el 30% dels crèdits matriculats.
  • Quan cursi un ensenyament amb pràctiques integrades dins del pla d'estudis distribuïdes en una o més assignatures i no les aprovi en dues convocatòries.
  • Quan estigui quatre anys acadèmics consecutius sense matricular-se.

Estudis relacionats