MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar professionals que coneguin el funcionament i el potencial dels organismes vius, els mètodes de treball experimental, les aplicacions capdavanteres i els processos de producció, i que tinguin coneixements també en els àmbits de la bioinformàtica, la bioètica, la legislació, l’economia i la gestió.

S'ofereixen 2 itineraris:
Biotecnologia cel·lular i molecular i Biotecnologia de processos.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

11,530

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 11,834
 • 2021-22: 11,870
 • 2020-21: 11,498
 • 2019-20: 11,132
 • 2018-19: 11,254
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

11,494

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 11,746
 • 2021-22: 11,683
 • 2020-21: 11,416
 • 2019-20: 11,001
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Física, Matemàtiques i Química.

Oferta de 1r curs 2024-25

80 places

Demanda en 1a opció 2023-24

101 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

81 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 3 terminis sense cap recàrrec si es formalitza abans del 31 d’octubre. El 30% dels crèdits matriculats, més l’import dels serveis administratius, s’ha de pagar quan es formalitza la matrícula. Un altre 30%, a partir del 15 de novembre, i el 40% restant, a partir del 20 de desembre.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (60%)
 • Castellà (35%)
 • Anglès (5%)

Horari

Matí i tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

 • L'estudiant ha de tenir capacitat per al disseny experimental, una visió aplicada de la ciència i la tecnologia i una predisposició integradora de tots aquests aspectes per al disseny de processos a escala industrial.
 • És molt recomanable disposar d'un bon nivell de biologia i haver cursat al batxillerat les assignatures de matemàtiques, física i química.
 • També és aconsellable un coneixement previ de l'anglès.

Curs zero

Cursos propedèutics: s'ofereixen com a suport a algunes assignatures dels primers cursos (fonamental del primer) en les quals s'hagin observat majors dificultats de seguiment per part dels alumnes en els cursos precedents

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se de 60 crèdits (30 en la modalitat a temps parcial).
 • Per passar a segon curs, cal tenir aprovats 12 crèdits de primer.
 • Cal superar com a mínim 30 crèdits en els dos primers anys acadèmics per poder continuar els estudis.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques o obligatòries no superades en el curs anterior. Si després de matricular-se tres cops d'una assignatura no s'aconsegueix aprovar-la, l'estudiant tindrà una última oportunitat a través d'una matrícula extraordinària.
 • Els alumnes disposen com a màxim de 7 anys per completar els estudis (11 en la modalitat a temps parcial).

Estudis relacionats