MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar professionals per a l'exercici de la professió de mestre d'educació infantil que siguin competents en la planificació, el desenvolupament i l'avaluació d'activitats educatives dirigides a nens i nenes de 0 a 6 anys.

S'ofereixen 2 itineraris:
Educació musical i Necessitats educatives específiques

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

8,532

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 9,620
 • 2021-22: 9,245
 • 2020-21: 9,122
 • 2019-20: 8,485
 • 2018-19: 8,626
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

7,998

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 9,610
 • 2021-22: 9,245
 • 2020-21: 9,122
 • 2019-20: 8,485
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU 2024

 • Ponderen amb 0,2: Anàlisi Musical, Arts Escèniques, Biologia, Ciències Generals, Dibuix Artístic, Física, Fonaments Artístics, Geografia, Geologia i Ciències Ambientals, Història de la Música i de la Dansa, Llengua i Cultura Gregues, Llengua i Cultura Llatines, Història de l'Art, Literatura Castellana, Literatura Catalana, Literatura Dramàtica, Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials i Química.

Prova d'aptitud (PAP) o d'admissió

Per accedir a aquest grau s'ha de superar, a banda de la Selectivitat, la Prova d'Aptitud Personal (PAP) en Educació Infantil, que organitza la Generalitat. 

 • L'examen consisteix en la realització de dos exercicis per escrit. El primer avalua la comprensió lectora, la capacitat de síntesi, l'expressió escrita i el domini de la llengua, i el segon mesura la competència logicomatemàtica.
 • Els exercicis són els mateixos per a tots els estudiants, sense opcionalitat.
 • Per aprovar la PAP, entre l'examen de competències lingüístiques i el de matemàtiques s'ha d'obtenir una mitjana de 5. I per poder fer mitjana es requereix una qualificació mínima de 4 en cadascuna de les dues proves.

Exàmens de les últimes convocatòries

Calendari de la PAP d'Educació
Exàmens de la convocatòria ordinària: dissabte 13 d'abril del 2024.
La matrícula ordinària es fa al febrer.
Exàmens de la convocatòria extraordinària: dijous 18 de juliol del 2024.
El període extraordinari de matrícula s'ha fixat entre el 12 i el 20 de juny. 
La matrícula es fa a través del Portal d'accés a la universitat de la Generalitat. El preu, sense bonificacions, és de 110 euros (preu de l'any 2023).

Oferta de 1r curs 2024-25

130 places

Demanda en 1a opció 2023-24

149 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

130 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 17,69 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.202 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 3 terminis sense cap recàrrec si es formalitza abans del 31 d’octubre. El 30% dels crèdits matriculats, més l’import dels serveis administratius, s’ha de pagar quan es formalitza la matrícula. Un altre 30%, a partir del 15 de novembre, i el 40% restant, a partir del 20 de desembre.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (82%)
 • Castellà (13%)
 • Anglès (5%)

Horari

Matí o tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

 • L'estudiant ha de ser una persona motivada per una feina de gran responsabilitat social, amb capacitat de persuasió intuïtiva a l'hora de comprendre la gent, amb gust per la docència, creativitat i flexibilitat, amb disposició de dedicació als altres, pacient i responsable i amb predisposició a aprendre constantment.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se de 60 crèdits (30 en la modalitat a temps parcial).
 • Per passar a segon curs, cal tenir aprovats 12 crèdits de primer.
 • Cal superar com a mínim 30 crèdits en els dos primers anys acadèmics per poder continuar els estudis.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques o obligatòries no superades en el curs anterior. Si després de matricular-se tres cops d'una assignatura no s'aconsegueix aprovar-la, l'estudiant tindrà una última oportunitat a través d'una matrícula extraordinària.
 • Els alumnes disposen com a màxim de 7 anys per completar els estudis (11 en la modalitat a temps parcial).

Estudis relacionats