MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquesta titulació té per objectiu formar els estudiants en el pensament racional crític a través de la lectura comprensiva dels textos filosòfics, l'anàlisi crítica de les idees, la construcció d'arguments convincents i l'argumentació clara i persuasiva.

S'ofereixen 2 itineraris: Filosofia fonamental i Filosofia aplicada.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2024-25 (Juliol)

5,000

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2023-24: 5,000
 • 2022-23: 5,188
 • 2021-22: 6,438
 • 2020-21: 6,908
 • 2019-20: 5,000
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2023-24: 5,000
 • 2022-23: 5,000
 • 2021-22: 5,400
 • 2020-21: 6,814
 • 2019-20: 5,000
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

  Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Fonaments Artístics, Llengua i Cultura Gregues, Llengua i Cultura Llatines i Història de l'Art.
 • Ponderen amb 0,1: Anàlisi Musical, Arts Escèniques i Ciències Generals.

Oferta de 1r curs 2024-25

70 places

Demanda en 1a opció 2024-25

47 sol·licituds

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 17,69 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.202 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 3 terminis sense cap recàrrec si es formalitza abans del 31 d’octubre. El 30% dels crèdits matriculats, més l’import dels serveis administratius, s’ha de pagar quan es formalitza la matrícula. Un altre 30%, a partir del 15 de novembre, i el 40% restant, a partir del 20 de desembre.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (75%)
 • Castellà (20%)
 • Anglès (5%)

Horari

Matí.

Perfil d'ingrés recomanat

 • L'estudiant ha de tenir aptitud per a la comprensió dels textos, les idees i els arguments propis de la filosofia, i capacitat de raonament, d'abstracció i de reflexió. És convenient també que tingui interessos humanístics, esperit crític, capacitat de reflexió i facilitat verbal.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se de 60 crèdits (30 en la modalitat a temps parcial).
 • Per passar a segon curs, cal tenir aprovats 12 crèdits de primer.
 • Cal superar com a mínim 30 crèdits en els dos primers anys acadèmics per poder continuar els estudis.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques o obligatòries no superades en el curs anterior. Si després de matricular-se tres cops d'una assignatura no s'aconsegueix aprovar-la, l'estudiant tindrà una última oportunitat a través d'una matrícula extraordinària.
 • Els alumnes disposen com a màxim de 7 anys per completar els estudis (11 en la modalitat a temps parcial).

Sessions informatives i activitats

Marca la casella o caselles i introdueix la teva adreça electrònica i et farem arribar un enllaç amb la informació sol·licitada.

Estudis relacionats