MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquesta doble titulació permet adquirir una base científica sòlida sobre els conceptes fonamentals de la física combinada amb l'entrenament rigorós en el pensament abstracte que caracteritza la matemàtica, tant a nivell teòric com instrumental.

S'ofereixen 6 itineraris: Estadística, Economatemàtica, Enginyeria matemàtica, Matemàtica fonamental, Física fonamental i Física aplicada

Informació general

Assignatures

Mobilitat

Sortides professionals

Serveis

Durada

5 anys (330 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2024-25 (Juliol)

13,438

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2023-24: 13,436
 • 2022-23: 13,536
 • 2021-22: 13,566
 • 2020-21: 13,528
 • 2019-20: 13,418
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2023-24: 13,436
 • 2022-23: 13,486
 • 2021-22: 13,338
 • 2020-21: 13,469
 • 2019-20: 13,418
Nota de tall per a majors de 25 anys

7,938

Matèries que ponderen a les PAU

  Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Física, Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials i Química.
 • Ponderen amb 0,1: Biologia, Ciències Generals, Dibuix Tècnic, Geologia i Ciències Ambientals i Tecnologia i Enginyeria.

Oferta de 1r curs 2024-25

20 places

Demanda en 1a opció 2024-25

66 sol·licituds

Preu del 1r curs

El preu de cada crédit és de 18,46 ¤

El cost total d'un 1r curs complet és de 1.218 ¤

Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 3 terminis sense cap recàrrec si es formalitza abans del 31 d’octubre. El 30% dels crèdits matriculats, més l’import dels serveis administratius, s’ha de pagar quan es formalitza la matrícula. Un altre 30%, a partir del 15 de novembre, i el 40% restant, a partir del 20 de desembre.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (60%)
 • Castellà (25%)
 • Anglès (15%)

Horari

Matí i tarda. La major part de les classes són al matí.

Perfil d'ingrés recomanat

 • L'estudiant ha de tenir capacitat d'abstracció i de raonament lògic, d'observació i d'anàlisi dels fenòmens. És convenient també que mostri interès per les matemàtiques i la física i per la ciència en general, i que consideri un repte la resolució de problemes.
   
 • Es considera necessari que hagi cursat física i matemàtiques en els dos cursos de batxillerat i que s'hagi examinat d'aquestes matèries a les PAU.

Curs zero

Curs de matemàtiques per a les ciències durant el mes de setembre, abans de l'inici de curs, dirigit a l'alumnat de nou ingrés.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se com a mínim de 60 crèdits (30 en la modalitat a temps parcial).
 • Per passar a segon curs, cal tenir aprovats 12 crèdits de primer.
 • Cal superar com a mínim 30 crèdits en els dos primers anys acadèmics per poder continuar els estudis.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques o obligatòries no superades en el curs anterior. Si després de matricular-se tres cops d'una assignatura no s'aconsegueix aprovar-la, l'estudiant tindrà una última oportunitat a través d'una matrícula extraordinària.
 • Els alumnes disposen com a màxim de 8 anys per completar els estudis (13 en la modalitat a temps parcial).

Sessions informatives i activitats

Marca la casella o caselles i introdueix la teva adreça electrònica i et farem arribar un enllaç amb la informació sol·licitada.

Estudis relacionats