MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar professionals capaços de conèixer, comprendre, analitzar i interpretar el comportament humà, i que disposin de les habilitats bàsiques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològiques.

S'ofereixen 6 itineraris:
Psicologia de la salut (tot l'alumnat l'obté); Avaluació, diagnòstic i Intervenció clínica; Psicologia social i de les organitzacions; Psicologia del desenvolupament i de l'educació; Recerca en psicologia bàsica i aplicada, i una menció lliure (combinació d'assignatures a la carta).

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

10,084

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 10,224
 • 2021-22: 9,874
 • 2020-21: 9,338
 • 2019-20: 8,385
 • 2018-19: 8,358
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

9,790

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 9,902
 • 2021-22: 9,776
 • 2020-21: 9,143
 • 2019-20: 8,250
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,594

Matèries que ponderen a les PAU 2024

 

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Matemàtiques i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials
 • Ponderen amb 0,1: Física, Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci i Química.

Oferta de 1r curs 2024-25

432 places

Demanda en 1a opció 2023-24

1.098 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

445 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 7 terminis sense cap tipus de recàrrec. El primer pagament equival al 30% de l'import dels crèdits en què l'estudiant s'ha matriculat, el segon al 20% i els 5 restants al 10%.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (64,6%)
 • Castellà (32%)
 • Anglès (3,4%)

Horari

Matí o tarda.

Curs zero

S'ofereix la possibilitat de cursar assignatures de biologia i matemàtiques abans de començar el primer curs.

Normativa de permanència

 • L'estudiant a temps complet ha de superar un mínim de 18 crèdits dels 60 matriculats el primer curs, mentre que l'alumne a temps parcial n'ha d'aprovar un mínim de 6 del total de 30. En aquest segon cas, els 30 crèdits matriculats no poden concentrar-se en un sol semestre.
   
 • A partir del segon any, els estudiants han de matricular-se d'entre 46 i 60 crèdits (alumnes a temps complet) i d'entre 18 i 45 crèdits (alumnes a temps parcial). Si l’estudiant no supera el 50% dels crèdits matriculats en dos anys consecutius, no podrà continuar els estudis. De manera justificada, l'alumne podrà demanar al degà un curs acadèmic de gràcia.
   
 • L'estudiant a temps complet disposa de 7 anys per superar els estudis, que s'amplien fins a 10 si la titulació es cursa a temps parcial.

Estudis relacionats