MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar professionals amb un ampli coneixement del món anglòfon, tant en el vessant lingüístic com en el literari, crític i cultural. L'estudiant adquirirà una formació sobre els entorns culturals i lingüístics en què l'anglès és una llengua dominant i també en aquells altres en què ha tingut i té una presència rellevant.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

6,516

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 6,804
 • 2021-22: 6,338
 • 2020-21: 6,120
 • 2019-20: 5,548
 • 2018-19: 5,204
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

5,446

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 5,236
 • 2021-22: 5,560
 • 2020-21: 5,782
 • 2019-20: 5,000
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU 2024

 • Ponderen amb 0,2: Llengua i Cultura Gregues, Llengua i Cultura Llatines, Literatura Castellana, Literatura Catalana i Literatura Dramàtica.

Oferta de 1r curs 2024-25

160 places

Demanda en 1a opció 2023-24

178 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

163 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 17,69 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.202 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 7 terminis sense cap tipus de recàrrec. El primer pagament equival al 30% de l'import dels crèdits en què l'estudiant s'ha matriculat, el segon al 20% i els 5 restants al 10%.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Anglès (56,4%)
 • Català (21,2%)
 • Castellà (15%)
 • Altres llengües -alemany, àrab, hebreu, basc, francès, gallec, italià, polonès, portuguès, rus, grec, anglès, romanès, neerlandés, suec- (7,4%)

Horari

Matí o tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

 • És aconsellable que l'estudiant tingui capacitat de comprensió i expressió oral i escrita en anglès, així com una bona memòria, hàbit de lectura i curiositat intel·lectual.
 • També és important que mostri interès i curiositat per les llengües i les literatures, especialment per la llengua i la literatura d'especialització.

Normativa de permanència

 • L'estudiant a temps complet ha de superar un mínim de 18 crèdits dels 60 matriculats el primer curs, mentre que l'alumne a temps parcial n'ha d'aprovar un mínim de 6 del total de 30. En aquest segon cas, els 30 crèdits matriculats no poden concentrar-se en un sol semestre.
 • A partir del segon any, els estudiants han de matricular-se d'entre 46 i 60 crèdits (alumnes a temps complet) i d'entre 18 i 45 crèdits (alumnes a temps parcial). Si l’estudiant no supera el 50% dels crèdits matriculats en dos anys consecutius, no podrà continuar els estudis. De manera justificada, l'alumne podrà demanar al degà un curs acadèmic de gràcia.
 • L'estudiant a temps complet disposa de 7 anys per superar els estudis, que s'amplien fins a 10 si la titulació es cursa a temps parcial.

Estudis relacionats