Política de cookies

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar la teva navegació amb fins estadístics. Per consultar més informació visita la nostra pàgina de Política de cookies

Política de cookies

Les preferències de la coolkies han estat guardades correctament.
MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest grau pretén formar professionals que coneguin la diversitat de societats i cultures humanes, que sàpiguen apreciar-ne la seva complexitat i riquesa i que siguin capaços d'aplicar els seus coneixements en la comprensió i la resolució de problemes socials.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

5,000

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 5,000
 • 2021-22: 5,700
 • 2020-21: 6,240
 • 2019-20: 5,324
 • 2018-19: 5,734
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 5,000
 • 2021-22: 5,000
 • 2020-21: 5,882
 • 2019-20: 5,000
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU 2024

 

 • Ponderen amb 0,2: Geografia, Llengua i Cultura Gregues, Llengua i Cultura Llatines, Matemàtiques i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials.
 • Ponderen amb 0,1: Història de la Música y de la Dansa.

Oferta de 1r curs 2023-24

120 places

Demanda en 1a opció 2023-24

76 sol·licituds

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 17,69 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.202 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 7 terminis sense cap tipus de recàrrec. El primer pagament equival al 30% de l'import dels crèdits en què l'estudiant s'ha matriculat, el segon al 20% i els 5 restants al 10%.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (78%)
 • Castellà (20,8%)
 • Anglès (1,2%)

Horari

Matí o tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

 • És recomanable que l'estudiant tingui interès per la diversitat social i cultural i per les seves múltiples expressions polítiques, econòmiques, religioses, jurídiques, patrimonials i estètiques, així com pels fenòmens d'interculturalitat i multiculturalitat propis de les societats contemporànies (migratoris, urbans, de gènere, laborals, educatius) i les noves situacions de convivència i/o de conflicte que generen.
 • És aconsellable haver cursat el Batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials i tenir un coneixement suficient d'anglès per poder accedir a una bibilografia especialitzada.

Normativa de permanència

 • L'estudiant a temps complet ha de superar un mínim de 18 crèdits dels 60 matriculats el primer curs, mentre que l'alumne a temps parcial n'ha d'aprovar un mínim de 6 del total de 30. En aquest segon cas, els 30 crèdits matriculats no poden concentrar-se en un sol semestre.
   
 • A partir del segon any, els estudiants han de matricular-se d'entre 46 i 60 crèdits (alumnes a temps complet) i d'entre 18 i 45 crèdits (alumnes a temps parcial). Si l’estudiant no supera el 50% dels crèdits matriculats en dos anys consecutius, no podrà continuar els estudis. De manera justificada, l'alumne podrà demanar al degà un curs acadèmic de gràcia.
   
 • L'estudiant a temps complet disposa de 7 anys per superar els estudis, que s'amplien fins a 10 si la titulació es cursa a temps parcial.

Estudis relacionats