MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis tenen per objectiu formar professionals en tots els aspectes relacionats amb els fàrmacs i els medicaments, proporcionant-los els coneixements, habilitats i actituds per a l'exercici professional en la indústria farmacèutica o en el sistema sanitari, i que acreditin també capacitat de gestió i direcció.

S'ofereixen 2 itineraris: Farmàcia industrial i recerca farmacèutica i Farmàcia assistencial i anàlisis clíniques.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

5 anys (300 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

11,192

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 11,496
 • 2021-22: 11,154
 • 2020-21: 10,976
 • 2019-20: 10,106
 • 2018-19: 10,108
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

10,898

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 11,046
 • 2021-22: 10,902
 • 2020-21: 10,602
 • 2019-20: 9,498
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU 2024

 

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Física, Matemàtiques i Química.

Oferta de 1r curs 2024-25

340 places

Demanda en 1a opció 2023-24

569 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

357 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 7 terminis sense cap tipus de recàrrec. El primer pagament equival al 30% de l'import dels crèdits en què l'estudiant s'ha matriculat, el segon al 20% i els 5 restants al 10%.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (87,2%)
 • Castellà (12,5%)
 • Anglès (0,3%)

Horari

Matí o tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

 • És recomanable que l'estudiant tingui coneixements generals de biologia, un bon nivell de química general i coneixements bàsics de química inorgànica i de química orgànica, a més d'una formació bàsica en matemàtiques i física i interès pel treball al laboratori.
   
 • També cal un bon domini de l'anglès pel que fa a comprensió lectora.

Normativa de permanència

 • L'estudiant a temps complet ha de superar un mínim de 18 crèdits dels 60 matriculats el primer curs, mentre que l'alumne a temps parcial n'ha d'aprovar un mínim de 6 del total de 30. En aquest segon cas, els 30 crèdits matriculats no poden concentrar-se en un sol semestre.
   
 • A partir del segon any, els estudiants han de matricular-se d'entre 46 i 60 crèdits (alumnes a temps complet) i d'entre 18 i 45 crèdits (alumnes a temps parcial). Si l’estudiant no supera el 50% dels crèdits matriculats en dos anys consecutius, no podrà continuar els estudis. De manera justificada, l'alumne podrà demanar al degà un curs acadèmic de gràcia.
   
 • L'estudiant a temps complet disposa de 8 anys per superar els estudis, que s'amplien fins a 11 si la titulació es cursa a temps parcial.

Estudis relacionats