MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis aprofundeixen en  el coneixement de l'estructura i la funció del cos humà, amb especial èmfasi en els determinants de la salut i la malaltia, incloent-hi influències genètiques i ambientals. El pla d'estudis integra coneixements de la genètica, la bioquímica, la microbiologia, la fisiologia, la biologia cel·lular i l'estadística per oferir una visió global de les causes de la patologia i de les eines disponibles per estudiar-la, diagnosticar-la i tractar-la.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

12,377

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 12,684
 • 2021-22: 12,645
 • 2020-21: 12,514
 • 2019-20: 12,142
 • 2018-19: 12,070
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

12,262

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 12,542
 • 2021-22: 12,562
 • 2020-21: 12,367
 • 2019-20: 12,078
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,250

Matèries que ponderen a les PAU

Ponderacions 2024, 2025 i 2026: 

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Física, Matemàtiques i Química.

Oferta de 1r curs 2024-25

165 places

Demanda en 1a opció 2023-24

340 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

180 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 7 terminis sense cap tipus de recàrrec. El primer pagament equival al 30% de l'import dels crèdits en què l'estudiant s'ha matriculat, el segon al 20% i els 5 restants al 10%.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (87,9%)
 • Castellà (6,3%)
 • Anglès (5,7%)

Horari

Matí i tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

 • És recomanable que l'estudiant tingui un bon domini de la biologia, química, física i matemàtiques, així com un nivell suficient en llengua anglesa.

Normativa de permanència

 • L'estudiant a temps complet ha de superar un mínim de 18 crèdits dels 60 matriculats el primer curs, mentre que l'alumne a temps parcial n'ha d'aprovar un mínim de 6 del total de 30. En aquest segon cas, els 30 crèdits matriculats no poden concentrar-se en un sol semestre.
   
 • A partir del segon any, els estudiants han de matricular-se d'entre 46 i 60 crèdits (alumnes a temps complet) i d'entre 18 i 45 crèdits (alumnes a temps parcial). Si l’estudiant no supera el 50% dels crèdits matriculats en dos anys consecutius, no podrà continuar els estudis. De manera justificada, l'alumne podrà demanar al degà un curs acadèmic de gràcia.
   
 • L'estudiant a temps complet disposa de 7 anys per superar els estudis, que s'amplien fins a 10 si la titulació es cursa a temps parcial.

Estudis relacionats