MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest grau pretén formar professionals que coneguin l'estructura general i els conceptes fonamentals de les diverses disciplines jurídiques i que tinguin capacitat per analitzar problemes d'índole jurídica i per tractar-los de forma adequada.

S'ofereixen 4 itineraris: Dret públic, Dret privat, Dret de l'empresa i Dret internacional, comparat i comunitari.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2024-25 (Juliol)

9,900

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2023-24: 9,720
 • 2022-23: 9,683
 • 2021-22: 9,928
 • 2020-21: 9,258
 • 2019-20: 8,540
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2023-24: 9,508
 • 2022-23: 9,474
 • 2021-22: 9,750
 • 2020-21: 9,210
 • 2019-20: 8,460
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci, Llengua i Cultura Llatines, Matemàtiques i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials.
 • Ponderen amb 0,1: Geografia i Llengua i Cultura Gregues.

Oferta de 1r curs 2024-25

430 places

Demanda en 1a opció 2024-25

763 sol·licituds

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 17,69 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.202 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 7 terminis sense cap tipus de recàrrec. El primer pagament equival al 30% de l'import dels crèdits en què l'estudiant s'ha matriculat, el segon al 20% i els 5 restants al 10%.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (43,5%)
 • Castellà (52,8%)
 • Anglès (3,7%)

Horari

Matí o tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

 • És aconsellable que l'estudiant tingui capacitat per analitzar els problemes, ponderar els interessos subjacents dels altres i prendre decisions factibles.
   
 • També és recomanable mostrar una actitud sensible davant els problemes humans i disposar de sentit comú, curiositat, esperit crític, ment ordenada, capacitat per discriminar situacions diferents i memòria.
   
 • Cal tenir interès per l'actualitat, dots comunicatives i domini de llengües.
   
 • Tot i que no és imprescindible una formació estrictament humanística, és aconsellable disposar de coneixements d'història, de filosofia i d'economia i tenir una bona cultura general.

Normativa de permanència

 • L'estudiant a temps complet ha de superar un mínim de 18 crèdits dels 60 matriculats el primer curs, mentre que l'alumne a temps parcial n'ha d'aprovar un mínim de 6 del total de 30. En aquest segon cas, els 30 crèdits matriculats no poden concentrar-se en un sol semestre.
   
 • A partir del segon any, els estudiants han de matricular-se d'entre 46 i 60 crèdits (alumnes a temps complet) i d'entre 18 i 45 crèdits (alumnes a temps parcial). Si l’estudiant no supera el 50% dels crèdits matriculats en dos anys consecutius, no podrà continuar els estudis. De manera justificada, l'alumne podrà demanar al degà un curs acadèmic de gràcia.
   
 • L'estudiant a temps complet disposa de 7 anys per superar els estudis, que s'amplien fins a 10 si la titulació es cursa a temps parcial.

Estudis relacionats