Política de cookies

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar la teva navegació amb fins estadístics. Per consultar més informació visita la nostra pàgina de Política de cookies

Política de cookies

Les preferències de la coolkies han estat guardades correctament.
MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest grau, que imparteixen conjuntament la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya, pretén formar professionals de l'estadística de perfil generalista, capacitats per dur a terme les tasques específiques del procés d'anàlisi de la informació i presa de decisions, incidint en l'obtenció i el tractament de dades.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

9,970

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 11,218
 • 2021-22: 10,594
 • 2020-21: 10,050
 • 2019-20: 9,512
 • 2018-19: 7,794
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 11,030
 • 2021-22: 10,416
 • 2020-21: 9,818
 • 2019-20: 9,340
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU 2024

 

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci, Matemàtiques i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials.

Oferta de 1r curs 2023-24

50 places

Demanda en 1a opció 2023-24

48 sol·licituds

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 7 terminis sense cap tipus de recàrrec. El primer pagament equival al 30% de l'import dels crèdits en què l'estudiant s'ha matriculat, el segon al 20% i els 5 restants al 10%.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (74,7%)
 • Castellà (25,3%)

Horari

Primer i segon, de matí; tercer i quart, de tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

 • Els estudiants han de tenir interès per les tècniques d'anàlisi de la informació i motivació per aprendre com aquestes tècniques s'apliquen en la presa de decisions en camps diferents: economia, empresa, sociologia, ciències experimentals, ciències de la vida i la salut i enginyeria, entre d'altres.
   
 • També és recomanable que estiguin predisposats a utilitzar els recursos matemàtics i informàtics des de les primeres etapes de formació com a estadistes i que tinguin habilitat per analitzar resultats numèrics, per la qual cosa és imprescindible tenir un coneixement de les matemàtiques desenvolupades al Batxillerat.
   
 • Cal disposar igualment de capacitat de síntesi i d'abstracció.

Normativa de permanència

 • L'estudiant a temps complet ha de superar un mínim de 18 crèdits dels 60 matriculats el primer curs, mentre que l'alumne a temps parcial n'ha d'aprovar un mínim de 6 del total de 30. En aquest segon cas, els 30 crèdits matriculats no poden concentrar-se en un sol semestre.
   
 • A partir del segon any, els estudiants han de matricular-se d'entre 46 i 60 crèdits (alumnes a temps complet) i d'entre 18 i 45 crèdits (alumnes a temps parcial). Si l’estudiant no supera el 50% dels crèdits matriculats en dos anys consecutius, no podrà continuar els estudis. De manera justificada, l'alumne podrà demanar al degà un curs acadèmic de gràcia.
   
 • L'estudiant a temps complet disposa de 7 anys per superar els estudis, que s'amplien fins a 10 si la titulació es cursa a temps parcial.

Estudis relacionats