MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar professionals capacitats per detectar, diagnosticar i tractar problemes visuals, que puguin desenvolupar tasques com l'adaptació d'ulleres i lents de contacte, l'entrenament i la reeducació visual, l'assessorament en higiene visual i ergonomia o la prevenció de problemes visuals, a més de realitzar treballs comercials, de gestió o de recerca dins del camp de l'òptica optomètrica.

El grau habilita per a l'exercici de la professió regulada d'òptic-optometrista.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

7,889

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 8,650
 • 2021-22: 8,154
 • 2020-21: 7,167
 • 2019-20: 5,634
 • 2018-19: 5,000
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

5,000

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 7,644
 • 2021-22: 7,264
 • 2020-21: 5,760
 • 2019-20: 5,174
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

  Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Física, Matemàtiques i Química.

Oferta de 1r curs 2024-25

90 places

Demanda en 1a opció 2023-24

94 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

88 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en tres terminis. El primer termini venç dos dies naturals després de la matrícula. El segon termini s’ha de satisfer a mitjans de desembre. El venciment del tercer i últim termini és l’1 de març.
   
 • Si la matrícula és quadrimestral, el pagament es pot realitzar en dos terminis (juliol i desembre).

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (71%)
 • Castellà (26%)
 • Anglès (3%)

Horari

Matí i tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

 • Els estudiants han de tenir una vocació per la medicina des de la perspectiva de l'enginyeria per tal de contribuir a la millora de la salut de les persones.

Normativa de permanència

 • L'estudiant ha d'aprovar un mínim de 12 crèdits en el seu primer any acadèmic. Independentment, ha de superar 48 dels 60 crèdits del primer curs en un termini màxim de 2 anys acadèmics (4 anys en el cas dels estudiants a temps parcial). Si no es compleixen aquests dos requisits de permanència, l'estudiant serà exclòs dels estudis i no podrà continuar-los al mateix centre on els ha iniciat ni començar cap altra titulació de les que s'imparteixen al centre que tingui definida una fase inicial comuna amb l'estudi del qual ha estat exclòs.
   
 • En finalitzar cada període lectiu es calcula el paràmetre de resultats acadèmics (quocient dels crèdits superats sobre el total de crèdits matriculats). Per poder continuar els estudis, és necessari obtenir un paràmetre igual o superior a 0,3 en els tres últims períodes lectius matriculats (si el període és quadrimestral), o en els dos últims períodes lectius (si el període és anual).

 

Sessions informatives i activitats

Marca la casella o caselles i introdueix la teva adreça electrònica i et farem arribar un enllaç amb la informació sol·licitada.

Estudis relacionats