MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis, que s'imparteixen íntegrament en anglès, pretenen formar professionals amb una sòlida formació en economia i que disposin de les habilitats necessàries per treballar en la gestió de les diferents àrees d'activitat de les empreses, tant en multinacionals com en petites i mitjanes organitzacions, orientades a mercats mundials.

S'ofereixen 14 perfils formatius:
Organització d'empreses, Tècniques quantitatives, Economia financera, Màrqueting, Comptabilitat, Macroeconomia, Investigació operativa, Recursos Humans, Microeconomia, Relacions Internacionals, Història, Dret, Economia i gestió pública i Enginyeria.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2024-25 (Juliol)

12,544

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2023-24: 12,620
 • 2022-23: 12,733
 • 2021-22: 13,039
 • 2020-21: 12,778
 • 2019-20: 12,436
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2023-24: 12,620
 • 2022-23: 12,668
 • 2021-22: 12,956
 • 2020-21: 12,666
 • 2019-20: 12,400
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

 Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Física, Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci, Geografia, Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials i Química.

Oferta de 1r curs 2024-25

90 places

Demanda en 1a opció 2024-25

293 sol·licituds

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 17,69 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.202 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en dos terminis. El primer termini inclou el cost dels serveis administratius i el 60% del preu dels crèdits matriculats. La universitat fa el càrrec del pagament els dies immediatament posteriors a la matriculació. El 40% restant es paga durant la segona quinzena de desembre.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Anglès (100%)

Horari

Matí i tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

 • La universitat recomana haver cursat les Matemàtiques del Batxillerat de Ciències i Tecnologia i, en qualsevol cas, triar Matemàtiques i Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials a les dues fases de les PAU. 
 • També convé que l'estudiant mostri interès per conèixer i comprendre el món de l'empresa, la realitat econòmica, els idiomes i que tingui esperit emprenedor.

Normativa de permanència

 • Per poder continuar els estudis a la Universitat Pompeu Fabra, els estudiants de primer han de superar durant el primer any acadèmic el 50% dels crèdits de què consta el curs (els alumnes a temps parcial disposen dels dos primers anys acadèmics).
 • Per accedir al segon curs, s'ha d'haver aprovat com a mínim el 66% dels crèdits corresponents a primer.
 • Els estudiants disposen de quatre convocatòries d'avaluació ordinàries per aprovar una assignatura i tenen la possibilitat de sol·licitar una cinquena convocatòria d'avaluació extraordinària.

Estudis relacionats