MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest grau proporciona una formació en tots els vessants de la informàtica amb una especial orientació cap a la comunicació digital, els continguts multimèdia i els serveis telemàtics.

S'ofereixen 8 itineraris:
Programació, Interactivitat, Informàtica gràfica, Sistemes intel·ligents, Gestió d'empresa i innovació, Xarxes i serveis telemàtics, Processament del senyal i Sistemes audiovisuals.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2024-25 (Juliol)

10,232

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2023-24: 10,342
 • 2022-23: 10,352
 • 2021-22: 9,966
 • 2020-21: 9,798
 • 2019-20: 9,064
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2023-24: 10,194
 • 2022-23: 10,154
 • 2021-22: 9,704
 • 2020-21: 9,310
 • 2019-20: 9,008
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Dibuix Tècnic, Física, Matemàtiques, Química i Tecnologia i Enginyeria.
 • Ponderen amb 0,1: Ciències Generals i Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci.

Oferta de 1r curs 2024-25

55 places

Demanda en 1a opció 2024-25

77 sol·licituds

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en dos terminis. El primer termini inclou el cost dels serveis administratius i el 60% del preu dels crèdits matriculats. La universitat fa el càrrec del pagament els dies immediatament posteriors a la matriculació. El 40% restant es paga durant la segona quinzena de desembre.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (50%)
 • Castellà (30%)
 • Anglès (20%)

Horari

 • Primer curs: matí
 • Segon curs: tarda
 • Tercer i quart curs: matí i tarda

Perfil d'ingrés recomanat

 • L'estudiant hauria de tenir una bona base en matemàtiques, capacitat de raonament lògic i interès pels avenços científics i tecnològics.

Normativa de permanència

 • Per poder continuar els estudis a la Universitat Pompeu Fabra, els estudiants de primer han de superar durant el primer any acadèmic el 50% dels crèdits de què consta el curs (els alumnes a temps parcial disposen dels dos primers anys acadèmics).
 • Per accedir al segon curs, s'ha d'haver aprovat com a mínim el 66% dels crèdits corresponents a primer.
   
 • Els estudiants disposen de quatre convocatòries d'avaluació ordinàries per aprovar una assignatura i tenen la possibilitat de sol·licitar una cinquena convocatòria d'avaluació extraordinària.

Estudis relacionats