MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest grau pretén formar professionals capacitats per treballar en la prevenció de situacions de risc social, marginació i inadaptació, en la formació i inserció professional de col·lectius en situació de vulnerabilitat o d’exclusió social i en la promoció de les persones i la millora de la seva participació social a través d’accions socioeducatives.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

8,370

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 8,596
 • 2021-22: 9,066
 • 2020-21: 8,992
 • 2019-20: 8,569
 • 2018-19: 8,469
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

8,130

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 7,750
 • 2021-22: 8,670
 • 2020-21: 8,600
 • 2019-20: 7,978
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU 2024

 

 • Ponderen amb 0,2: Anàlisi Musical, Arts Escèniques, Ciències Generals, Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci, Geografia, Història de la Música i de la Dansa, Llengua i Cultura Gregues, Llengua i Cultura Llatines, Literatura Dramàtica, Matemàtiques i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials.
 • Ponderen amb 0,1: Fonaments Artístics.

Oferta de 1r curs 2024-25

60 places

Demanda en 1a opció 2023-24

98 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

65 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 17,69 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.202 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar al comptat, en dos o tres terminis o de forma mensuals.
 • Si es fracciona en dos terminis, el 60% del pagament es fa després de matricular-se i el 40% al mes de desembre. Si els terminis són tres, a banda del 40% inicial, s'ha de satisfer un 20% a mitjans d'octubre i el 40% restant al desembre.
 • Quan es tria el pagament mensual, el càrrec es fa el dia 5 de cada mes, fins al 5 de maig.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (90%)
 • Castellà (6%)
 • Anglès (4%)

Horari

 • Primer curs: tarda
 • Segon curs: matí
 • Tercer i quart: matí i tarda

Perfil d'ingrés recomanat

 • Els estudiants poden accedir a la titulació des de qualsevol modalitat del Batxillerat, un cop superades les proves d'accés a la universitat (PAU), o bé havent finalitzat qualsevol Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS).

Normativa de permanència

 • L'estudiant de nou accés haurà de matricular-se d'un mínim de 30 crèdits d'assignatures corresponents al primer any acadèmic i disposarà de 4 semestres per superar-los. En cas contrari, no podrà continuar l'estudi iniciat a la UdG. Per progressar en l'ensenyament, l'alumne s'haurà de matricular cada curs, de forma obligatòria, de les assignatures o mòduls no superats en cursos anteriors.
   
 • Exceptuant el primer any, la matrícula mínima serà de 24 crèdits, llevat que el nombre de crèdits pendents per finalitzar els estudis sigui inferior o que els requeriments de matrícula en l'estudi ho impedeixin.
   
 • L'estudiant disposarà de tres convocatòries de qualificació per superar cada assignatura o mòdul (amb opció a una quarta i darrera convocatòria de gràcia). Els que exhaureixin el nombre de convocatòries de qualificació establertes per a una assignatura o mòdul hauran d'abandonar els seus estudis.

 

Sessions informatives i activitats

Marca la casella o caselles i introdueix la teva adreça electrònica i et farem arribar un enllaç amb la informació sol·licitada.

Estudis relacionats