Política de cookies

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar la teva navegació amb fins estadístics. Per consultar més informació visita la nostra pàgina de Política de cookies

Política de cookies

Les preferències de la coolkies han estat guardades correctament.
MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis tenen per objectiu fomar professionals per a l'exercici competent de la docència en el tram de 0 a 6 anys en una societat canviant i en contextos educatius heterogenis.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2022-23 (Juliol)

5,000

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2021-22: 5,000
 • 2020-21: 5,000
 • 2019-20: 5,000
 • 2018-19: 5,000
 • 2017-18: 5,000
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2022-23 (Octubre)

5,000

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2021-22: 5,000
 • 2020-21: 5,000
 • 2019-20: 5,000
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

Selectivitat 2023:

 • Ponderen amb 0,2: Anàlisi Musical, Biologia, Ciències de la Terra i del Medi Ambient, Dibuix Artístic, Física, Fonaments de les Arts, Geografia, Grec, Història de l'Art, Literatura Castellana, Literatura Catalana, Llatí, Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials i Química.

Selectivitat 2024:

 • Ponderen amb 0,2: Anàlisi Musical, Biologia, Geologia i Ciències Ambientals, Dibuix Artístic, Física, Fonaments Artístics, Geografia, Grec, Història de l'Art, Literatura Castellana, Literatura Catalana, Llatí, Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials i Química.

Prova d'aptitud (PAP) o d'admissió

Per accedir a aquest grau s'ha de superar, a banda de la Selectivitat, la Prova d'Aptitud Personal (PAP). Les dues proves les organitza la Generalitat. La matrícula de la convocatòria ordinària de la PAP s'acostuma a realitzar al febrer i la prova es fa a l'abril. Hi ha una segona convocatòria, al juliol, que requereix matricular-se al juny.

 • L'examen consisteix en la realització de dos exercicis per escrit. El primer avalua la comprensió lectora, la capacitat de síntesi, l'expressió escrita i el domini de la llengua, i el segon mesura la competència logicomatemàtica.
 • Els exercicis són els mateixos per a tots els estudiants, sense opcionalitat, a diferència del que succeeix a la Selectivitat.
 • Per aprovar la PAP, entre l'examen de competències lingüístiques i el de matemàtiques s'ha d'obtenir una mitjana de 5. I per poder fer mitjana es requereix una qualificació mínima de 4 en cadascuna de les dues proves.

Exàmens de les últimes convocatòries

Calendari de la PAP
La pròxima prova, corresponent a la convocatòria extraordinària, se celebrarà el 19 de juliol del 2023.
La matrícula s'ha de formalitzar entre el 12 i el 20 de juny a través del Portal d'accés a la universitat de la Generalitat.
El preu de la matrícula, sense bonificacions, és de 110 euros (preu de l'any 2023).

Oferta de 1r curs 2023-24

90 places

Demanda en 1a opció 2022-23

54 sol·licituds

Matrícula 2022-2023

96 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 17,69 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.202 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (75%)
 • Castellà (20%)
 • Anglès (5%)

Horari

Torn de matí o tarda.

 • Matí, de 9.00 a 13.00 hores
 • Tarda de 15.00 a 21.00 hores

Perfil d'ingrés recomanat

 • Els estudiants han de tenir coneixements del món de la infància i dominar activitats d'expressió i comunicació (expressió corporal, musical i plàstica, lectura i escriptura). També és indispensable el domini de la llengua catalana i la castellana i que es tinguin coneixements d'informàtica. 
 • És recomanable també que tinguin una gran capacitat d'adaptació al món infantil, una gran dosi de paciència, positivitat, bona comunicació, creativitat i curiositat. És imprescindible una bona disposició per treballar i cooperar en projectes comuns i gaudir d'una bona forma física i d'equilibri psíquic.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se de 60 crèdits (entre 24 i 42 en la modalitat a temps parcial).
 • Cal superar com a mínim 12 crèdits (6 en el supòsit del estudiants a temps parcial) en el primer any acadèmic per poder continuar els estudis.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques o obligatòries no superades en el curs anterior. Si després de matricular-se tres cops d'una assignatura no s'aconsegueix aprovar-la, l'estudiant quedarà exclòs dels estudis (no es computaran les convocatòries en què s'ha matriculat però no ha fet l'examen).
 • Els alumnes disposen com a màxim de 8 anys per completar els estudis (12 en la modalitat a temps parcial).

Estudis relacionats