MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest grau pretén formar professionals que disposin dels coneixements i les competències necessàries per analitzar, dissenyar, implementar i validar sistemes informàtics que resolguin problemes de tractament de la informació de diversa índole.

S'ofereixen 3 itineraris: Computació, Enginyeria del programari i Tecnologies de la informació.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

7,608

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 7,870
 • 2021-22: 7,166
 • 2020-21: 6,612
 • 2019-20: 6,059
 • 2018-19: 5,510
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

7,490

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 7,692
 • 2021-22: 7,078
 • 2020-21: 5,290
 • 2019-20: 5,706
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Dibuix Tècnic, Física, Matemàtiques, Química i Tecnologia i Enginyeria.
 • Ponderen amb 0,1: Ciències Generals i Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci.

Oferta de 1r curs 2024-25

60 places

Demanda en 1a opció 2023-24

95 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

62 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 3 terminis. El primer, del 40% de l’import dels crèdits més les taxes administratives, 10 dies després de la realització de la matrícula. El segon, del 30%, a mitjans de novembre, i el tercer, a finals de desembre, del 30% restant.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (67%)
 • Castellà (22%)
 • Anglès (11%)

Horari

Torn de matí i tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

 • L’estudiant ha de tenir una bona formació prèvia en matemàtiques i física, així com en informàtica i dibuix tècnic.  És recomanable que tingui capacitat d’observació i anàlisi, habilitat i rapidesa per al càlcul numèric i per a la resolució de problemes quantificables i raonament lògic i abstracte.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se de 60 crèdits (entre 24 i 42 en la modalitat a temps parcial).
 • Cal superar com a mínim 12 crèdits (6 en el supòsit del estudiants a temps parcial) en el primer any acadèmic per poder continuar els estudis.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques o obligatòries no superades en el curs anterior. Si després de matricular-se tres cops d'una assignatura no s'aconsegueix aprovar-la, l'estudiant quedarà exclòs dels estudis (no es computaran les convocatòries en què s'ha matriculat però no ha fet l'examen).
 • Els alumnes disposen com a màxim de 8 anys per completar els estudis (12 en la modalitat a temps parcial).

Estudis relacionats